PEOPLE ELE. APPLIANCES (THAILAND) CO., LTD.
หน้าแรก / สินค้าทั้งหมด

ปลั๊ก & เต้ารับ
Plug & Socket

ประเภทสินค้า


Industrial Socket ปลั๊กตัวเมียลอย
ปลั๊กตัวเมียลอย

Industrial Socket

รายละเอียดสินค้า