PEOPLE ELE. APPLIANCES (THAILAND) CO., LTD.
หน้าแรก / สินค้าทั้งหมด

ปลั๊ก & เต้ารับ & ฝาครอบ
Plug & Socket & Plastic Plate

ประเภทสินค้า


Hide Inclined Socket ปลั๊กตัวเมียฝัง
ปลั๊กตัวเมียฝัง

Hide Inclined Socket

รายละเอียดสินค้า