PEOPLE ELE. APPLIANCES (THAILAND) CO., LTD.
หน้าแรก / สินค้าทั้งหมด

ปลั๊ก & เต้ารับ & ฝาครอบ
Plug & Socket & Plastic Plate

ประเภทสินค้า


Industrial Plug ปลั๊กตุวผู้ลอย
ปลั๊กตุวผู้ลอย

Industrial Plug

รายละเอียดสินค้า