PEOPLE ELE. APPLIANCES (THAILAND) CO., LTD.
หน้าแรก / สินค้าทั้งหมด


ประเภทสินค้า


PL-002 เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบนมีกราวด์และม่านนิรภัย
เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบนมีกราวด์และม่านนิรภัย

PL-002

รายละเอียดสินค้า