PEOPLE ELE. APPLIANCES (THAILAND) CO., LTD.
หน้าแรก / สินค้าทั้งหมด

ปลั๊ก & เต้ารับ & ฝาครอบ
Plug & Socket & Plastic Plate

ประเภทสินค้า


plug ground 3 & 2 ปลั๊กกราวด์ลอย 3 ที่ และ ปลั๊กกราวด์ลอย 2 ที่
ปลั๊กกราวด์ลอย 3 ที่ และ ปลั๊กกราวด์ลอย 2 ที่

plug ground 3 & 2

รายละเอียดสินค้า