PEOPLE ELE. APPLIANCES (THAILAND) CO., LTD.
หน้าแรก / สินค้าทั้งหมด

คีมย้ำ ปอก ตัด
Crimping Tools

ประเภทสินค้า


Terminal Crimping Tools
Terminal Crimping Tools

Model : MG-02C

รายละเอียดสินค้า